Magazyn ODO nr 1
OPIS WYDANIA

Cena egzemplarza archiwalnego – 25.00 zł (w formie elektronicznej)

SPIS TREŚCI

WYWIAD
– Agata Kruczyk, Jędrzej Stępniowski: Powstaje kodeks ochrony danych osobowych w branży medycznej

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH
– Michał Jaworski, Sylwia Stefaniak: Ochrona danych osobowych w chmurze /4
– Jacek Czarnecki: Blockchain i ochrona danych osobowych /8
– Adam Kotarbiński: Zasady korzystania z telefonów służbowych w kontekście groźby wycieku danych /11

ODO W FIRMIE
– Konrad Gałaj-Emiliańczyk: Outsourcing ochrony danych osobowych w działaniach marketingowych i sprzedażowych /15
– Michał Kluska, Stanisław Kastory: Fakty i mity o RODO /17
– Paweł Ornoch: Etapy wdrożenia RODO w firmie /20

ODO W ADMINISTRACJI
– Aleksandra Piech, Michał Bagłaj: Wpływ RODO na zamówienia publiczne /23

PRAWO
– Marta Bargiel-Kaflik: Nowa definicja „odbiorcy danych” i jej wpływ na obowiązki administratorów danych osobowych /30
– Patrycja Kozik, Mirosław Gumularz: Prawne ograniczenia automatyzacji, czyli o profilowaniu w praktyce /33
– Marcin Cwener: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w RODO /41
– Artur Piechocki, Daniel Siciński: Pozycja i zadania ABI w świetle reformy ochrony danych osobowych /45
– Wioletta Kulińska: Zasada „privacy by design” /50
– Maciej Chodorowski: Prawo do przeniesienia danych osobowych /54
– Katarzyna Witkowska, Karolina Gawrych: Zarządzanie naruszeniami bezpieczeństwa według RODO /58

Magazyn ODO nr 2
OPIS WYDANIA

Cena egzemplarza archiwalnego – 25.00 zł (w formie elektronicznej)

SPIS TREŚCI

WYWIAD

 • Wdrożenie RODO wymaga podejścia projektowego – wywiad z dr Arwidem Mednisem (PwC Legal)

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

 • Przygotowanie do wdrożenia RODO od strony technologicznej – Andrzej Syta (Comparex)
 • Wiarygodny podmiot przetwarzający – Michał Jaworski (Microsoft)

ODO W FIRMIE

 • Inspektor ochrony danych (IOD), jako element struktury ochrony danych osobowych w organizacji – Tomasz Osiej (OmniModo)
 • Praktyczne aspekty stosowania ocen skutków dla ochrony danych – Artur Piechocki, Daniel Siciński (AP Law)
 • Nie tylko RODO – co z rozporządzeniem ePrivacy? – dr Marek Porzeżyński (Wierciński Kwieciński Baehr)
 • Privacy Shield – Tarcza Prywatności UE-USA – Tomasz Osiej (OmniModo)

ODO W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

 • Ochrona danych osobowych pracowników sektora publicznego – Dominika Dörre-Kolasa (Kancelaria Raczkowski Paruch)

PRAWO

 • Zasięg przestrzenny zastosowania RODO – Michał Chodorek, Marek Świerczyński (kancelaria Kieszkowska Rutkowska Kolasiński)
 • O (nie)zdolności oddziału do posiadania statusu administratora danych osobowych – Małgorzata Kurowska (Maruta Wachta)
 • Czy możliwa jest „zapłata” danymi osobowymi – dr Mirosław Gumularz, Patrycja Kozik (GKK Gumularz Kozieł Kozik)
 • Przetwarzanie danych biometrycznych pracowników w zgodzie z RODO oraz projektem ustawy o ochronie danych osobowych – Marcin Gabryszak, Piotr Borkowski (kancelaria Pałucki Trusiński Prawo i Podatki)
 • Praktyczne aspekty prawa do bycia zapomnianym w RODO – Leszek Sytniewski
 • Obowiązki informacyjne w RODO – Marcin Cwener (Maruta Wachta)
 • Odpowiedzialność cywilnoprawna za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych w świetle RODO oraz projektu ustawy o ochronie danych osobowych – Michał Chodorek, Marek Świerczyński (kancelaria Kieszkowska Rutkowska Kolasiński)
Magazyn ODO nr 3
OPIS WYDANIA

Cena egzemplarza archiwalnego – 25.00 zł (w formie elektronicznej)

SPIS TREŚCI

WYWIAD

 • dr Bogdan Fischer – Wyłączenie niektórych obowiązków RODO względem MŚP jest nieuzasadnione /2

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

 • Witold Jarzyński – Polski Kongres Prawa Ochrony Danych Osobowych /4
 • Bartosz Kochanowski – Przygotowanie do spełnienia wymagań RODO z wykorzystaniem Robotic Process Automation (RPA) /6
 • Marcin Jastrzębski – Narzędzia open source wspierające monitorowanie i obsługę incydentów bezpieczeństwa dla rozwiązań IT /9

ODO W FIRMIE

 • Patrycja Kozik, dr Mirosław Gumularz – Rekrutacje w agencjach pracy tymczasowej – zarys problemów /12
 • Tomasz Izydorczyk – Kompetencje Inspektora Ochrony Danych /18

PRAWO

 • Artur Piechocki, Daniel Siciński – Czy powinniśmy obawiać się kar pieniężnych w RODO? /22
 • Paweł Barta, dr Paweł Litwiński – O tzw. „wymuszaniu” zgody na przetwarzanie danych osobowych /30
 • Barbara Trabszys – Ograniczenie obowiązków wynikających z RODO względem sektora MŚP /37
 • Maciej Chodorowski – Czy zgoda na przetwarzanie danych osobowych może się „przeterminować”? /43
 • Agnieszka Mencel, Jakub Kowal – Udostępnienie danych a powierzenie przetwarzania – jak w praktyce przekazywać dane osobowe? /46
 • Marcin Cwener – Prawo do przenoszenia danych – wątpliwości praktyczne /51
 • Barbara Gubernat – Odpowiedzi egzaminacyjne jako dane osobowe – wyrok TSUE w sprawie C-434/16 Nowak /54
 • Tomasz Osiej – RODO z punktu widzenia podmiotu przetwarzającego /58
 • Patrycja Kozik, dr Mirosław Gumularz – Współadministrowanie – praktyczne problemy /61
Magazyn ODO nr 4
OPIS WYDANIA

Cena egzemplarza archiwalnego – 25.00 zł (w formie elektronicznej)

SPIS TREŚCI

WYWIAD

 • Paweł Litwiński – RODO nie jest łatwe /2

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

 • Witold Jarzyński – Podejście oparte na ryzyku /4

ODO W FIRMIE

 • Agnieszka Mencel, Jakub Kowal – RODO-trolling – czym jest i jak sobie z nim radzić? /8
 • Szymon Dyrlaga – RODO w email marketingu /13
 • Monika Sobczyk – Co Inspektor Ochrony Danych powinien wiedzieć o organizacji? /16

ODO W ADMINISTRAC JI

 • Michał Długosz – Ochrona danych osobowych w sądzie – problem wokandy /19
 • Karol Kozieł – Praktyczne problemy dotyczące ochrony danych osobowych w świetle wytycznych UZP /22

PRAWO

 • Dominika Dörre-Kolasa – Monitoring a ochrona danych osobowych pracowników /27
 • Marcin Cwener, Katarzyna Morawska – Konkurs zgodny z RODO /36
 • Artur Piechocki, Daniel Siciński – Relacja nowej ustawy o ochronie danych osobowych do RODO /40
 • Piotr Liwszic – Uprawnienia naprawcze organu nadzorczego /45
 • Katarzyna Zakrzewska – Status Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych /49
 • Monika Zwolińska – Jak tworzyć rejestr czynności przetwarzania? /55