WYWIAD

 • Paweł Litwiński – RODO nie jest łatwe /2

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

 • Witold Jarzyński – Podejście oparte na ryzyku /4

ODO W FIRMIE

 • Agnieszka Mencel, Jakub Kowal – RODO-trolling – czym jest i jak sobie z nim radzić? /8
 • Szymon Dyrlaga – RODO w email marketingu /13
 • Monika Sobczyk – Co Inspektor Ochrony Danych powinien wiedzieć o organizacji? /16

ODO W ADMINISTRAC JI

 • Michał Długosz – Ochrona danych osobowych w sądzie – problem wokandy /19
 • Karol Kozieł – Praktyczne problemy dotyczące ochrony danych osobowych w świetle wytycznych UZP /22

PRAWO

 • Dominika Dörre-Kolasa – Monitoring a ochrona danych osobowych pracowników /27
 • Marcin Cwener, Katarzyna Morawska – Konkurs zgodny z RODO /36
 • Artur Piechocki, Daniel Siciński – Relacja nowej ustawy o ochronie danych osobowych do RODO /40
 • Piotr Liwszic – Uprawnienia naprawcze organu nadzorczego /45
 • Katarzyna Zakrzewska – Status Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych /49
 • Monika Zwolińska – Jak tworzyć rejestr czynności przetwarzania? /55