BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

 • Marcin Serafin – Proces utrzymania zgodności z RODO /3
 • Maciej Chodorowski – Przegląd pierwszych kar nałożonych pod rządami RODO /6
 • Karol Kozieł – Sposoby ustalania opłat za realizację praw podmiotów danych /8
 • Sylwia Stefaniak, Halszka Suszek-Borowska – Sztuczna inteligencja a ochrona danych osobowych /14
 • Łukasz Kundziewicz – Obsługa żądań z perspektywy IT /19
 • Maciej Wlazło – Zgłaszanie naruszenia ochrony danych przez procesora administratorowi danych – aspekty praktyczne /23

ABSURDY RODO

 • Tomasz Osiej – RODO-absurdy cz. 2 /27

ODO W FIRMIE

 • Agnieszka Krzyżak – Lista kontrolna umowy powierzenia przetwarzania /30
 • Witold Chomiczewski – RODO, a nowoczesny marketing internetowy. Jak to pogodzić? /33
 • Marcin Cwener, Monika Gierałtowska-Karpowicz, Małgorzata Kurowska – Powierzenie przetwarzania danych osobowych w praktyce biznesowej /38

PRAWO

 • Marcin Chołuj – Kilka uwag o współadministrowaniu /43
 • Aleksandra Czarnecka, Veronika Stawiarczyk – Przestępstwa krajowe a dostęp do danych osobowych – wyrok TSUE w sprawie C‑207/16 /46
 • Damian Karwala, Anna Szczygieł – Podejście warstwowe sposobem na realizację obowiązku informacyjnego /49
 • Dominika Dörre-Kolasa – Przetwarzanie danych osobowych osoby ubiegającej się o zatrudnienie w świetle Poradnika UODO dla pracodawców /53
 • Katarzyna Midor-Saduś – Granice marketingu po sprzeciwie klienta /58
 • Agnieszka Mencel, Jakub Kowal – Zgoda na przetwarzanie danych jako oświadczenie woli /62