WYWIAD

 • dr Bogdan Fischer – Wyłączenie niektórych obowiązków RODO względem MŚP jest nieuzasadnione /2

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

 • Witold Jarzyński – Polski Kongres Prawa Ochrony Danych Osobowych /4
 • Bartosz Kochanowski – Przygotowanie do spełnienia wymagań RODO z wykorzystaniem Robotic Process Automation (RPA) /6
 • Marcin Jastrzębski – Narzędzia open source wspierające monitorowanie i obsługę incydentów bezpieczeństwa dla rozwiązań IT /9

ODO W FIRMIE

 • Patrycja Kozik, dr Mirosław Gumularz – Rekrutacje w agencjach pracy tymczasowej – zarys problemów /12
 • Tomasz Izydorczyk – Kompetencje Inspektora Ochrony Danych /18

PRAWO

 • Artur Piechocki, Daniel Siciński – Czy powinniśmy obawiać się kar pieniężnych w RODO? /22
 • Paweł Barta, dr Paweł Litwiński – O tzw. „wymuszaniu” zgody na przetwarzanie danych osobowych /30
 • Barbara Trabszys – Ograniczenie obowiązków wynikających z RODO względem sektora MŚP /37
 • Maciej Chodorowski – Czy zgoda na przetwarzanie danych osobowych może się „przeterminować”? /43
 • Agnieszka Mencel, Jakub Kowal – Udostępnienie danych a powierzenie przetwarzania – jak w praktyce przekazywać dane osobowe? /46
 • Marcin Cwener – Prawo do przenoszenia danych – wątpliwości praktyczne /51
 • Barbara Gubernat – Odpowiedzi egzaminacyjne jako dane osobowe – wyrok TSUE w sprawie C-434/16 Nowak /54
 • Tomasz Osiej – RODO z punktu widzenia podmiotu przetwarzającego /58
 • Patrycja Kozik, dr Mirosław Gumularz – Współadministrowanie – praktyczne problemy /61