Ochrona danych osobowych w budownictwie. Komentarz do przepisów wdrażających RODO

Publikacja stanowi praktyczne omówienie przepisów ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 (RODO) w sektorze budowlanym. Wprowadzone przepisy wpływają na sposób działalności podmiotów uczestniczących w procesie inwestycyjnym oraz działających w branży budowlanej, w szczególności inwestorów, wykonawców, jak również organów i instytucji publicznych realizujących zadania publiczne w omawianym sektorze.

Książka do nabycia w naszym sklepie >>>