Magazyn ODO nr 1

Cena egzemplarza archiwalnego – 100.00 zł (w formie elektronicznej)

WYWIAD
– Agata Kruczyk, Jędrzej Stępniowski: Powstaje kodeks ochrony danych osobowych w branży medycznej

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH
– Michał Jaworski, Sylwia Stefaniak: Ochrona danych osobowych w chmurze /4
– Jacek Czarnecki: Blockchain i ochrona danych osobowych /8
– Adam Kotarbiński: Zasady korzystania z telefonów służbowych w kontekście groźby wycieku danych /11

ODO W FIRMIE
– Konrad Gałaj-Emiliańczyk: Outsourcing ochrony danych osobowych w działaniach marketingowych i sprzedażowych /15
– Michał Kluska, Stanisław Kastory: Fakty i mity o RODO /17
– Paweł Ornoch: Etapy wdrożenia RODO w firmie /20

ODO W ADMINISTRACJI
– Aleksandra Piech, Michał Bagłaj: Wpływ RODO na zamówienia publiczne /23

PRAWO
– Marta Bargiel-Kaflik: Nowa definicja „odbiorcy danych” i jej wpływ na obowiązki administratorów danych osobowych /30
– Patrycja Kozik, Mirosław Gumularz: Prawne ograniczenia automatyzacji, czyli o profilowaniu w praktyce /33
– Marcin Cwener: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w RODO /41
– Artur Piechocki, Daniel Siciński: Pozycja i zadania ABI w świetle reformy ochrony danych osobowych /45
– Wioletta Kulińska: Zasada „privacy by design” /50
– Maciej Chodorowski: Prawo do przeniesienia danych osobowych /54
– Katarzyna Witkowska, Karolina Gawrych: Zarządzanie naruszeniami bezpieczeństwa według RODO /58

Magazyn ODO nr 2

Cena egzemplarza archiwalnego – 100.00 zł (w formie elektronicznej)

WYWIAD

 • Wdrożenie RODO wymaga podejścia projektowego – wywiad z dr Arwidem Mednisem (PwC Legal)

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

 • Przygotowanie do wdrożenia RODO od strony technologicznej – Andrzej Syta (Comparex)
 • Wiarygodny podmiot przetwarzający – Michał Jaworski (Microsoft)

ODO W FIRMIE

 • Inspektor ochrony danych (IOD), jako element struktury ochrony danych osobowych w organizacji – Tomasz Osiej (OmniModo)
 • Praktyczne aspekty stosowania ocen skutków dla ochrony danych – Artur Piechocki, Daniel Siciński (AP Law)
 • Nie tylko RODO – co z rozporządzeniem ePrivacy? – dr Marek Porzeżyński (Wierciński Kwieciński Baehr)
 • Privacy Shield – Tarcza Prywatności UE-USA – Tomasz Osiej (OmniModo)

ODO W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

 • Ochrona danych osobowych pracowników sektora publicznego – Dominika Dörre-Kolasa (Kancelaria Raczkowski Paruch)

PRAWO

 • Zasięg przestrzenny zastosowania RODO – Michał Chodorek, Marek Świerczyński (kancelaria Kieszkowska Rutkowska Kolasiński)
 • O (nie)zdolności oddziału do posiadania statusu administratora danych osobowych – Małgorzata Kurowska (Maruta Wachta)
 • Czy możliwa jest „zapłata” danymi osobowymi – dr Mirosław Gumularz, Patrycja Kozik (GKK Gumularz Kozieł Kozik)
 • Przetwarzanie danych biometrycznych pracowników w zgodzie z RODO oraz projektem ustawy o ochronie danych osobowych – Marcin Gabryszak, Piotr Borkowski (kancelaria Pałucki Trusiński Prawo i Podatki)
 • Praktyczne aspekty prawa do bycia zapomnianym w RODO – Leszek Sytniewski
 • Obowiązki informacyjne w RODO – Marcin Cwener (Maruta Wachta)
 • Odpowiedzialność cywilnoprawna za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych w świetle RODO oraz projektu ustawy o ochronie danych osobowych – Michał Chodorek, Marek Świerczyński (kancelaria Kieszkowska Rutkowska Kolasiński)
Magazyn ODO nr 3

Cena egzemplarza archiwalnego – 100.00 zł (w formie elektronicznej)

WYWIAD

 • dr Bogdan Fischer – Wyłączenie niektórych obowiązków RODO względem MŚP jest nieuzasadnione /2

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

 • Witold Jarzyński – Polski Kongres Prawa Ochrony Danych Osobowych /4
 • Bartosz Kochanowski – Przygotowanie do spełnienia wymagań RODO z wykorzystaniem Robotic Process Automation (RPA) /6
 • Marcin Jastrzębski – Narzędzia open source wspierające monitorowanie i obsługę incydentów bezpieczeństwa dla rozwiązań IT /9

ODO W FIRMIE

 • Patrycja Kozik, dr Mirosław Gumularz – Rekrutacje w agencjach pracy tymczasowej – zarys problemów /12
 • Tomasz Izydorczyk – Kompetencje Inspektora Ochrony Danych /18

PRAWO

 • Artur Piechocki, Daniel Siciński – Czy powinniśmy obawiać się kar pieniężnych w RODO? /22
 • Paweł Barta, dr Paweł Litwiński – O tzw. „wymuszaniu” zgody na przetwarzanie danych osobowych /30
 • Barbara Trabszys – Ograniczenie obowiązków wynikających z RODO względem sektora MŚP /37
 • Maciej Chodorowski – Czy zgoda na przetwarzanie danych osobowych może się „przeterminować”? /43
 • Agnieszka Mencel, Jakub Kowal – Udostępnienie danych a powierzenie przetwarzania – jak w praktyce przekazywać dane osobowe? /46
 • Marcin Cwener – Prawo do przenoszenia danych – wątpliwości praktyczne /51
 • Barbara Gubernat – Odpowiedzi egzaminacyjne jako dane osobowe – wyrok TSUE w sprawie C-434/16 Nowak /54
 • Tomasz Osiej – RODO z punktu widzenia podmiotu przetwarzającego /58
 • Patrycja Kozik, dr Mirosław Gumularz – Współadministrowanie – praktyczne problemy /61
Magazyn ODO nr 4

Cena egzemplarza archiwalnego – 100.00 zł (w formie elektronicznej)

WYWIAD

 • Paweł Litwiński – RODO nie jest łatwe /2

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

 • Witold Jarzyński – Podejście oparte na ryzyku /4

ODO W FIRMIE

 • Agnieszka Mencel, Jakub Kowal – RODO-trolling – czym jest i jak sobie z nim radzić? /8
 • Szymon Dyrlaga – RODO w email marketingu /13
 • Monika Sobczyk – Co Inspektor Ochrony Danych powinien wiedzieć o organizacji? /16

ODO W ADMINISTRACJI

 • Michał Długosz – Ochrona danych osobowych w sądzie – problem wokandy /19
 • Karol Kozieł – Praktyczne problemy dotyczące ochrony danych osobowych w świetle wytycznych UZP /22

PRAWO

 • Dominika Dörre-Kolasa – Monitoring a ochrona danych osobowych pracowników /27
 • Marcin Cwener, Katarzyna Morawska – Konkurs zgodny z RODO /36
 • Artur Piechocki, Daniel Siciński – Relacja nowej ustawy o ochronie danych osobowych do RODO /40
 • Piotr Liwszic – Uprawnienia naprawcze organu nadzorczego /45
 • Katarzyna Zakrzewska – Status Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych /49
 • Monika Zwolińska – Jak tworzyć rejestr czynności przetwarzania? /55
Magazyn ODO nr 5

Cena egzemplarza archiwalnego – 100.00 zł (w formie elektronicznej)

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

 • Tomasz Proć – Chatboty a RODO /2
 • Kinga Palińska – Phishing i inne nadużycia związane z RODO /5
 • Paweł Ornoch – Integracja RODO z innymi procesami bezpieczeństwa informacji /10

ABSURDY RODO

 • Tomasz Osiej – RODO-absurdy cz. 1 /13

ODO W FIRMIE

 • Grzegorz Rutkowski – Udostępnianie danych pracowników – kiedy (nie) należy zawierać umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych? /17

ODO W ADMINISTRACJI

 • Witold Jarzyński – Dostęp do informacji publicznej a RODO /22

PRAWO

 • Ewa Podgórska-Rakiel – Związki zawodowe wobec RODO /24
 • Artur Piechocki, Daniel Siciński – Prawnie uzasadniony interes jako podstawa przetwarzania danych osobowych /31
 • Maciej Gawroński – Fanpage na Facebooku a ochrona danych osobowych – wyrok TSUE w sprawie C‑210/16 /37
 • Hanna Markiewicz – O nadmiernej popularności umów powierzenia przetwarzania danych, czyli jak właściwie uregulować relację biznesową z usługodawcą? /42
 • Katarzyna Morawska, Marcin Cwener – Analiza wykazu czynności wymagających przeprowadzenia oceny skutków przetwarzania danych /48
 • Tomasz Osiej – Monitoring – próba regulacji prawnej /54
 • Patrycja Kozik, Mirosław Gumularz – Marketing elektroniczny i telefoniczny w RODO i przepisach wdrażających /58
Magazyn ODO nr 6

Cena egzemplarza archiwalnego – 100.00 zł (w formie elektronicznej)

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

 • Marcin Serafin – Proces utrzymania zgodności z RODO /3
 • Maciej Chodorowski – Przegląd pierwszych kar nałożonych pod rządami RODO /6
 • Karol Kozieł – Sposoby ustalania opłat za realizację praw podmiotów danych /8
 • Sylwia Stefaniak, Halszka Suszek-Borowska – Sztuczna inteligencja a ochrona danych osobowych /14
 • Łukasz Kundziewicz – Obsługa żądań z perspektywy IT /19
 • Maciej Wlazło – Zgłaszanie naruszenia ochrony danych przez procesora administratorowi danych – aspekty praktyczne /23

ABSURDY RODO

 • Tomasz Osiej – RODO-absurdy cz. 2 /27

ODO W FIRMIE

 • Agnieszka Krzyżak – Lista kontrolna umowy powierzenia przetwarzania /30
 • Witold Chomiczewski – RODO, a nowoczesny marketing internetowy. Jak to pogodzić? /33
 • Marcin Cwener, Monika Gierałtowska-Karpowicz, Małgorzata Kurowska – Powierzenie przetwarzania danych osobowych w praktyce biznesowej /38

PRAWO

 • Marcin Chołuj – Kilka uwag o współadministrowaniu /43
 • Aleksandra Czarnecka, Veronika Stawiarczyk – Przestępstwa krajowe a dostęp do danych osobowych – wyrok TSUE w sprawie C‑207/16 /46
 • Damian Karwala, Anna Szczygieł – Podejście warstwowe sposobem na realizację obowiązku informacyjnego /49
 • Dominika Dörre-Kolasa – Przetwarzanie danych osobowych osoby ubiegającej się o zatrudnienie w świetle Poradnika UODO dla pracodawców /53
 • Katarzyna Midor-Saduś – Granice marketingu po sprzeciwie klienta /58
 • Agnieszka Mencel, Jakub Kowal – Zgoda na przetwarzanie danych jako oświadczenie woli /62
Magazyn ODO nr 7

Cena egzemplarza archiwalnego – 100.00 zł (w formie elektronicznej)

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

 • UODO nałożyło pierwszą w Polsce karę pieniężną /3
 • Katarzyna Szczypińska – Zarządzanie naruszeniami – plan działania /5
 • Daria Worgut-Jagnieża – Realizacja praw podmiotów danych w praktyce /10
 • Paweł Markiewicz – Ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa a RODO /14

ABSURDY RODO

 • Tomasz Osiej – RODO-absurdy cz.3 /18

ODO w firmie

 • Małgorzata Sułkowska – IOD na rynku pracy. Wynagrodzenia, trendy i wyzwania /21
 • Agnieszka Wiercińska-Krużewska, Karolina Miksa – Dane osobowe w badaniu due diligence /24
 • Paweł Mielniczek – Privacy by design – usługa uwzględnienia zgodności z RODO już w fazie projektowania /29
 • Maciej Chodorowski – CNIL nałożył karę w wysokości 50 mln euro na Google /31
 • Agnieszka Mencel – PPK oraz PPE z perspektywy RODO /34

PRAWO

 • Tomasz Osiej, Magdalena Łapaj – Przetwarzanie danych osobowych w grupie przedsiębiorstw – kiedy i na jakich zasadach? /38
 • Witold Chomiczewski – Obowiązki informacyjne portalu internetowego /42
 • Adrianna Michałowicz, Dominik Lubasz – Status prawny adwokatów i radców prawnych w świetle przepisów RODO /45
 • Agnieszka Krzyżak – Współadministrowanie a działanie w porozumieniu /51
 • Marcin Cwener, Paweł Tobiczyk – Kontrola PUODO a przepisy prawa przedsiębiorców /54
 • Krzysztof Piekarski – Profilowanie w organizacji na przykładzie testów psychometrycznych – problemy prawne i praktyczne
  rozwiązania /57
 • Dominika Dörre-Kolasa, Adrian Szutkiewicz – Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych – z perspektywy pierwszej decyzji PUODO nakładającej karę za niewykonanie obowiązku informacyjnego /61
Magazyn ODO nr 8

Cena egzemplarza archiwalnego – 100.00 zł (w formie elektronicznej)

ABSURDY RODO

 • Tomasz Osiej – Absurdy rok po RODO /2

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

 • Maciej Wlazło – Zespół Inspektora Ochrony Danych /5
 • Dominik Lubasz, Adrianna Michałowicz – Przetwarzanie danych osobowych w systemach zbudowanych w oparciu o mechanizmy sztucznej inteligencji /9
 • Paweł Litwiński – Kara – komentarz do decyzji o nałożeniu kary finansowanej na spółkę Bisnode /13

ODO W FIRMIE

 • Adriana Zdanowicz-Leśniak, Damian Karwala – Przetwarzanie danych osobowych w grupie przedsiębiorstw – kwestie wybrane /18
 • Daria Worgut-Jagnieża – Świadomość pracownika jako klucz do utrzymania zgodności z RODO /24

PRAWO

 • Monika Gierałtowska-Karpowicz, Marcin Cwener – Zasady ustalania wymiaru kar w oparciu o materiały przygotowane przez PUODO /28
 • Olga Legat, Maciej Ciszkiewicz – Obowiązki z zakresu danych osobowych w kontekście zmian w spółkach /33
 • Agnieszka Mencel, Szymon Sieniewicz – Analiza wybranych decyzji PUODO wydanych w pierwszym roku stosowania RODO /38
 • Leszek Sytniewski – Telemarketing – słuszność zakazu pozyskania zgody na marketing w trakcie rozmowy /44
 • Agnieszka Wiercińska-Krużewska, Karolina Miksa – Geolokalizacja samochodów służbowych /48
 • Paweł Sych – Zmiany z 4 maja 2019 r. do kodeksu pracy i ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych w zakresie przetwarzania danych osobowych pracowników /53
 • Małgorzata Kurowska, Tomasz Proć – Czy świadczenie usług kolokacji wymaga zawarcia umowy powierzenia? /58
 • Tomasz Ptak – Zmiany dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych w ogólnym postępowaniu administracyjnym po 4 maja 2019 r /62
 • Jakub Płodzich – „Przepisy wprowadzające RODO” wprowadzone! /67
Magazyn ODO nr 9

Cena egzemplarza archiwalnego – 100.00 zł (w formie elektronicznej)

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

 • Maciej Wlazło – Plan postępowania z naruszeniami bezpieczeństwa wewnątrz organizacji /2
 • Gabriela Bar, Rafał Skibicki – Mieszane zbiory danych (osobowych i nieosobowych) /7
 • Konrad Gałaj-Emiliańczyk – Kontrola dostępu do obszaru przetwarzania danych osobowych /14

ODO w FIRMIE

 • Paweł Sych – Profilowanie w kontekście stosunków pracy, czyli czy komputery mogą zastąpić działy HR /18
 • Katarzyna Kmiecicka – Agencja pracy tymczasowej a RODO /22
 • Michał Komarnicki – RODO – 7 najczęstszych błędów przy organizacji konkursu na portalach społecznościowych /26
 • Paweł Sych – Kontrole trzeźwości pracowników /31

PRAWO

 • Tomasz Proć – FaceApp – kontrowersje w zakresie ochrony danych /35
 • Konrad Gałaj-Emiliańczyk – Rozpowszechnianie wizerunku osób zgodnie z RODO /38
 • Daria Sieradzka, Krzysztof Piekarski – Odpowiedzialność karna za utrudnianie i udaremnianie prowadzenia kontroli
  na gruncie ustawy o ochronie danych osobowych /42
 • Olga Legat, Maciej Ciszkiewicz – Przetwarzanie danych osobowych w ramach badań due diligence /47
 • Agnieszka Ferens-Sosnowska – Formularze kontaktowe a RODO /53
 • Iwona Jarząbek – Czy i jaką odpowiedzialność może ponieść Inspektor Ochrony Danych? /59
 • Katarzyna Chylińska – Sprawa British Airways – realna kara czy wyłącznie spekulacje? /65
 • Michał Sztąberek, Olga Skotnicka – Przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora danych /68
 • Tomasz Osiej – Certyfikacja w ochronie danych osobowych /74
Magazyn ODO nr 10

Cena egzemplarza archiwalnego – 100.00 zł (w formie elektronicznej)

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

 • Piotr Kawczyński – Audyt zgodności systemu ochrony danych osobowych z RODO
 • Dr Paweł Mielniczek – Rejestr czynności przetwarzania – centrum utrzymania zgodności z RODO 
 • Dr Dominik Lubasz, Julia Wawrzyńczak – Analiza ryzyka przetwarzania danych – metody i narzędzia
 • Marcin Szkutnik, Małgorzata Zdunek – Realizacja praw – wyzwania i problemy 
 • Angelika Niezgoda, Marcin Jastrzębski – Audyt IT – czas na weryfikację

ODO w FIRMIE

 • Magdalena Kogut-Czarkowska, Marcin Fiałka – Rekrutacja pracowników po nowemu. Jak pracodawca może weryfikować kandydata do pracy? 
 • Agnieszka Mencel, Szymon Sieniewicz – Dane osobowe w transakcjach M&A – jak zabezpieczyć interesy kupującego w transakcji typu share deal
 • Karolina Miksa, Agnieszka Wiercińska-Krużewska – Kiedy przetwarzanie danych byłych pracowników jest dopuszczalne? 
 • Gabriela Bar, Rafał Skibicki – RODO a badanie stanu trzeźwości pracownika 

PRAWO

 • Tomasz Osiej, Michał Czarnecki – IOD – wymagania według europejskich organów nadzoru
 • Konrad Gałaj-Emiliańczyk – Kontrola Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO)
 • Krzysztof Piekarski, Daria Sieradzka – Odpowiedzialność karna za bezprawne przetwarzanie danych osobowych 
 • Aleksandra Klich – RODO w urzędzie – czy i jak udostępniać dane z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL?
 • Damian Karwala – Czekając na wyrok w sprawie Schrems 2.0, czyli możliwy scenariusz dla międzynarodowych transferów danych 
 • Tomasz Osiej – Certyfikacja w ochronie danych osobowych – praktyczne konsekwencje koegzystencji dwóch modeli (część II)
 • Witold Chomiczewski – Wyrok TSUE w sprawie Fashion ID i jego konsekwencje
 • Konrad Gałaj-Emiliańczyk – Sankcje wynikające z RODO – fakty i mity
Magazyn ODO nr 11

Cena egzemplarza archiwalnego – 100.00 zł (w formie elektronicznej)

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

 • Tomasz Rutkowski – Prawa podmiotów danych w świecie nowych technologii /2
 • Daniel Niwiński – Analiza ryzyka a organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa /6
 • Marcin Szkutnik – Balancing test w stosowaniu przesłanki prawnie uzasadnionego interesu /9
 • Ewelina Witek – Wyzwania prawne dla machine learning w świetle RODO /13

ODO W FIRMIE

 • Adrian Gajzler – Zasady bezpiecznego przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem skrzynki e-mail /17
 • Monika Gierałtowska–Karpowicz, Marcin Cwener – Wdrożenie RODO w małej firmie /20
 • Agnieszka Leńczuk, Agnieszka Krzyżak – Zatrudnianie cudzoziemców a ochrona danych osobowych w reżimie RODO /24
 • Olga Legat – Jak prowadzić marketing na Facebooku zgodnie z prawem? /28
 • Adrian Gajzler – RODO w procesach windykacyjnych, czyli w jaki sposób prawidłowo przetwarzać dane osobowe dłużników /32

PRAWO

 • Agnieszka Mencel, Szymon Sieniewicz – Morele.net – komentarz do decyzji o nałożeniu administracyjnej kary pieniężnej /35
 • Piotr Liwszic – Omówienie decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie nałożenia kary pieniężnej na Koksztys S.A. /42
 • Mateusz Borkiewicz – Sankcje RODO – (nie)pewność rynku po pierwszym roku orzekania kar /45
 • Joanna Ożóg – Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby umów on-line w świetle wytycznych EROD 2/2019 /50
 • Anna Szczygieł, Damian Karwala – Przetwarzanie danych w chmurze – okiem KNF na analizę ryzyka /54
 • Gabriela Bar, Rafał Skibicki – Kopiowanie dokumentów tożsamości a ochrona danych osobowych /59
 • Łukasz Pociecha – Zakres podmiotowy ustawy wdrażającej dyrektywę policyjną – wady definicji właściwego organu /64
 • Małgorzata Zdunek – 5 najczęstszych błędów przy wdrażaniu RODO /68
 • Katarzyna Szczypińska – Orzecznictwo TSUE w IV kwartale 2019 r. – przegląd /72
Magazyn ODO nr 12

Cena egzemplarza archiwalnego – 100.00 zł (w formie elektronicznej)

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

 • Ireneusz Piecuch – Cyberbezpieczeństwo w czasach COVID-19
 • Jan Komosa – Kopiowanie dokumentów tożsamości w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu
 • Michał Nosowski – Czy California Consumer Privacy Act rzeczywiście jest amerykańską wersją RODO?
 • Jacek Cieśliński – Biała Księga ws. sztucznej inteligencji a RODO
 • Piotr Czubaty – Ograniczenie przechowywania danych w RODO – pomyśl o wszystkim
 • Maciej Wlazło – Inspektor ochrony danych a system zarządzania zgodnością

ODO W FIRMIE

 • Małgorzata Zdunek – Ukryty monitoring w miejscu pracy

PRAWO

 • Jan Byrski, Henryk Hoser – COVID-19 a RODO – jak stosować przepisy o ochronie danych osobowych w czasie epidemii
 • Piotr Liwszic – Zagrożenia dla prywatności wynikające z nowych uprawnień organów państwowych
 • Witold Chomiczewski – Rozporządzenie Parlamentu i Rady 2019/1150, czyli nowe obowiązki platform i wyszukiwarek
 • Magdalena Kogut-Czarkowska – Dyrektywa Omnibus – czy czeka nas nowe RODO?
 • Olga Legat – Ochrona danych osobowych w dobie pandemii
 • Damian Karwala – Jeszcze o sprawach Bisnode i fundacji ePaństwo, czyli o niełatwych relacjach RODO i ustawy re-use
 • Agnieszka Rapcewicz – Stosowanie mechanizmów rozpoznawania twarzy w świetle wytycznych Europejskiej Rady Ochrony Danych i stanowisk organów nadzorczych
 • Jan Byrski, Henryk Hoser – Niezrealizowanie obowiązku informacyjnego przy pozyskiwaniu danych z publicznie dostępnych źródeł w świetle wyroku WSA w Warszawie z dnia 11 grudnia 2019 r. (sygn. II SA/Wa 1030/19)
Magazyn ODO nr 13

Cena egzemplarza archiwalnego – 100.00 zł (w formie elektronicznej)

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

 • Damian Bielecki, Agnieszka Rapcewicz – Biometryczne metody weryfikacji tożsamości
 • Marcin Błoński, Maciej Otmianowski – Ryzyko na poważnie. Powaga skutków dla osób fizycznych w RODO

ODO W FIRMIE

 • Witold Chomiczewski – Pomiar temperatury ciała pracowników a RODO 
 • Tomasz Ochocki – Bezpieczeństwo wideokonferencji 
 • Marcin Szkutnik – Współpraca z kurierami – czy konieczna jest umowa powierzenia? 

PRAWO

 • Bartosz Kolarz, Magdalena Kaleta-Maniak – Reklama programmatic a dane osobowe 
 • Marcin Zadrożny – Aplikacje do contact tracingu. Czy odzyskamy prywatność po czasach zarazy? 
 • Sylwia Miezio – Kary RODO w podmiotach medycznych – czy można było tego uniknąć? 
 • Jacek Cieśliński – Privacy by design oraz privacy by default – (niepokojący) kierunek EROD 
 • Kinga Wójcik – Prządka – Informowanie dzieci o naruszeniach ich danych osobowych 
 • Piotr Powązka – Google Analytics i realizacja prawa sprzeciwu oraz cofnięcia zgody. Czy to w ogóle możliwe? 
 • Piotr Czubaty – IOD w sektorze prywatnym – „warto” czy „trzeba”?
 • Katarzyna Kmiecicka – Zwolnienia z obowiązku informacyjnego wtórnego (art. 14 RODO) – jak z nich korzystać? 
 • Aleksandra Piotrowska-Marzęta – Wspólnoto mieszkaniowa – ciebie ochrona danych osobowych też dotyczy 
 • Sylwia Miezio – Przetwarzanie danych osobowych osoby zmarłej
 • Tomasz Osiej – Amerykańska perspektywa wyroku TSUE w sprawie Schrems II 
Magazyn ODO nr 14

Cena egzemplarza archiwalnego – 100.00 zł (w formie elektronicznej)

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

 • – Anna Dmochowska – Stan realizacji wymogów ustawy o cyberbezpieczeństwie w Polsce
 • – Jarosław Greser – Cyberbezpieczeństwo usług medycznych w dobie pandemii COVID-19 

ODO W FIRMIE

 • – Aleksandra Piotrowska-Marzęta – Praca, praca tymczasowa i body leasing – czym się różnią? 
 • – Tomasz Ochocki – Zasady organizacji bezpiecznej pracy zdalnej 
 • – Monika Wieczorek – Monitoring cyfrowy aktywności pracownika 
 • – Michał Zadrożny – Cyberhigiena – minimalizacja ryzyka związanego z cyberzagrożeniami w Twojej firmie 

PRAWO

 • – Szymon Sieniewicz – Publikowanie nazw podmiotów ukaranych przez Prezesa UODO 
 • – Sylwia Miezio – Ochrona danych osobowych pacjentów – błędy, które wciąż popełniamy
 • – Magdalena Kaleta-Maniak – Zgoda na instalację plików cookie – europejski trend a polskie podwórko 
 • – Daniel Trędkiewicz – Udostępnianie danych osobowych usługobiorcy korzystającego z usług on-line na żądanie innych podmiotów niż organy państwa 
 • – Bartosz Migas – Przetwarzanie dane milczących stron (‘silent parties’) i danych szczególnej kategorii przy płatnościach elektronicznych w świetle wytycznych EROD 
 • – Piotr Wojciechowski, Mateusz Jakubik – Złoty Rekord Klienta – czym tak naprawdę jest? 
 • – Michał Czarnecki – Privacy by design osią system ochrony danych osobowych
 • – Piotr Liwszic – Prawo komunikacji elektronicznej – czy ziści się jedna zgoda na marketing i informacje handlowe? 
 • – Aneta Posytek – Najciekawsze przypadki naruszeń ochrony danych osobowych w Polsce i Europie 
 • – Sylwia Miezio – Przejrzyste informowanie i przejrzysta komunikacja jako prawo osób, których dane dotyczą 
 • – Aleksandra Klich, Bartosz Skrendo – Utrwalanie wizerunku pacjentów i osób trzecich w podmiotach leczniczych w praktyce
Magazyn ODO nr 15

Cena egzemplarza archiwalnego – 100.00 zł (w formie elektronicznej)

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

 • Marta Zawieracz – Transfery międzynarodowe według wytycznych niemieckiego organu nadzorczego 

ODO W FIRMIE

 • Piotr Czubaty – Inne formy monitoringu w kodeksie pracy na gruncie RODO
 • Agnieszka Rapcewicz – Gdzie kończy się prawnie uzasadniony interes pracodawcy, a gdzie zaczyna inwigilacja pracowników?
 • Anna Dmochowska – Ochrona danych osobowych w procesie whistleblowingu

PRAWO

 • Aleksandra Klich, Bartosz Skrendo – Świadczenie obsługi prawnej a zawieranie umów powierzenia
 • Jan Komosa – Numer PESEL w kontekście RODO
 • Michał Sztąberek – COVID a RODO
 • Daniel Trędkiewicz – Weryfikacja tożsamości na podstawie skanu dowodu osobistego przez podmioty świadczące usługi drogą elektroniczną
 • Martyna Gosz – Sprawa Morele.net – jakie wnioski z decyzji UODO i wyroku WSA?
 • Ewa Małgorzata Kornacka – Czy Twój likwidator szkód buntuje się, że nie musi znać RODO?
 • Magdalena Czaplińska – Dane osobowe w projektach unijnych
 • Aneta Sieradzka – RODO w dokumentacji medycznej
 • Piotr Liwszic – Wnioski ze sprawozdania Prezesa UODO za 2019 r. 
 • Piotr Czubaty – Konflikt interesów przy wyznaczaniu IOD 
 • Bartosz Migas – Zgoda a system kontroli przetwarzania danych osobowych 
 • Aleksandra Piotrowska-Marzęta – Co z tymi plikami cookies? 
Magazyn ODO nr 16

Cena egzemplarza archiwalnego – 100.00 zł (w formie elektronicznej)

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

 • Anna Dmochowska – Cyberbezpieczeństwo w domu i firmie
 • Przemysław Zegarek – Sztuczna inteligencja po polsku
 • Katarzyna Szczudlik – Ochrona danych, w tym danych osobowych, w procesie migracji do chmury obliczeniowej i przetwarzania informacji w chmurze obliczeniowej – wymagania regulacyjne i aspekty praktyczne wdrożeń cz.1

ODO W FIRMIE

 • Paulina Zawadzka – Filipczyk – Nowe uprawnienia ZUS a zasady przetwarzania danych osobowych
 • Małgorzata Topyła – Dane osobowe sygnalistów w procedurach whistleblowingowych
 • Wojciech Wołoszyk, Małgorzata Michałowska – Niedopuszczalność przekazywania danych osobowych dotyczących pracowników wykonawcy oraz podwykonawców, zamawiającym publicznym na podstawie art. 15r ust.1 ustawy o COVID-19

PRAWO

 • Monika Gierałtowska-Karpowicz, Marcin Cwener – Odpowiedzialność IOD w świetle decyzji PUODO w sprawie SGGW
 • Dominika Nowak – Sąd administracyjny po raz pierwszy zakwalifikował podmiot przetwarzający jako administratora na potrzeby określenia odpowiedzialności – konsekwencje w praktyce
 • Michał Kluska – Decyzja o zgłoszeniu naruszenia do UODO w świetle ostatnich decyzji organu
 • Krzysztof Bąk, Anna Matusiak-Wekiera – Decyzje Prezesa UODO – grudzień 2020 r./ styczeń 2021 r.
 • Andrzej Boboli, Bartosz Kolarz – Przetwarzanie danych osobowych w grach mobilnych
 • Sara Synowiec – SPAM – irytująca wiadomość czy wykroczenie w kontekście ochrony danych osobowych?
 • Olga Legat – Czy numer księgi wieczystej jest daną osobową?
 • Marcin Zadrożny – Czy warto nie współpracować z Prezes UODO? Nie! Warto się przygotować do kontroli
 • Sylwia Miezio – UODO puka do drzwi – i co dalej?
 • GDPR.PL – Surowa kara dla administratora aplikacji społecznościowej
Magazyn ODO nr 17

Cena egzemplarza archiwalnego – 100.00 zł (w formie elektronicznej)

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

 • Magdalena Kogut-Czarkowska –Zmiana rozkładu jazdy – transfery danych po nowemu
 • Maciej Jakubowski – Sztuczna inteligencja a ochrona danych osobowych w kontekście projektu rozporządzenia w sprawie sztucznej inteligencji (Al Act)
 • Katarzyna Szczudlik – Ochrona danych, w tym danych osobowych, w procesie migracji do chmury obliczeniowej i przetwarzania informacji w chmurze obliczeniowej cz.2
 • Maciej Łukaszewicz – Incydenty – analiza i ocena wagi naruszeń w praktyce

ODO W FIRMIE

 • Katarzyna Serwatka, Katarzyna Wężyk – Dane o szczepieniach pracowników – czy pracodawca może je przetwarzać i na jakie potrzeby?
 • Michalina Kaczmarczyk – Ochrona danych osobowych w HR – wybrane błędy i dobre praktyki
 • Aleksandra Kiełbratowska – Status agencji doradztwa personalnego w kontekście ochrony danych osobowych

PRAWO

 • Maciej Jakubowski – (Nie)Spójne stosowanie RODO – analiza działań organów nadzorczych
 • Michał Rygiel – (Samo)spis powszechny
 • Maciej Bednarek – Projekt unijnego rozporządzenia o e-prywatności. Zmiany w marketingu elektronicznych i ochrona metadanych
 • Aleksandra Jarkiewicz – Zarządzanie zgodami na przetwarzanie danych, czyli jak prawidłowo dokumentować uzyskane oświadczenia woli?
 • Mikołaj Ostoja-Ciemny – Najciekawsze kary i decyzje zagranicznych organów nadzoru ostatnich miesięcy – wnioski praktyczne
 • Adrianna Michałowicz – Kilka refleksji na temat decyzji PUODO w sprawie przetwarzania danych osobowych Burmistrza Aleksandrowa Kujawskiego
 • Jan Byrski, Henryk Hoser – Marketing internetowy a RODO – błędy i dobre praktyki
 • Piotr Liwszic – Wnioski z wyroku WSA uchylającego decyzję Prezesa UODO w przedmiocie przetwarzania danych biometrycznych dzieci 
 • Monika Susałko – Test równowagi dla przesłanki prawnie uzasadnionego interesu administratora lub osoby trzeciej
Magazyn ODO nr 18

Cena egzemplarza archiwalnego – 100.00 zł (w formie elektronicznej)

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

 • Szymon Sieniewicz, Daria Wojciechowska –Sztuczna inteligencja w Unii Europejskiej – projekt nowego unijnego rozporządzenia
 • Marek Stasica – Data Loss Prevention i jej znaczenie dla strategii bezpieczeństwa w firmie

ODO W FIRMIE

 • Magdalena Kaleta-Maniak – Budowanie bazy danych klientów w celu wysyłki informacji handlowych – podstawy prawne i praktyka rynku
 • Marta Maliszewska – Szczepienia przeciwko COVID-19 – czy pracodawca może zapisać pracownika bez jego wiedzy i zgody?

PRAWO

 • Aneta Sieradzka – Obowiązek podania danych osobowych przez pacjenta
 • Adrianna Michałowicz – Komentarz do decyzji PUODO w sprawie naruszenia przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury
 • Anna Dmochowska – Nowe prawo komunikacji elektronicznej a ochrona danych osobowych
 • Piotr Liwszic – Czy sądy zasądzają odszkodowania za naruszenie RODO?
 • Anna Matusiak-Wekiera, Krzysztof Bąk – Orzeczenia w sprawie ochrony danych osobowych – sierpień 2021 r.
 • Piotr Zawadzki, Ewa Bugajska – Legalny przepływ danych osobowych między spółkami powiązanymi
 • Piotr Czubaty – Cyfrowy Polsat S.A. z karą za naruszenie przepisów RODO – więcej pytań niż odpowiedzi
 • Sylwia Miezio – Kodeksy postępowania dla sektora ochrony zdrowia – co zmienią? 
 • Dominika Tykwińska-Rutkowska – Przetwarzanie danych osobowych w ośrodkach medycznie wspomaganej prokreacji
 • Joanna Łukaszyk– Wpływ zasady jawności postępowania na przetwarzanie danych osobowych w sądach
 • Aneta Sieradzka– Sygnaliści w medycynie a ochrona danych osobowych
Magazyn ODO nr 19

Cena egzemplarza archiwalnego – 100.00 zł (w formie elektronicznej)

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

 

 • Michał Grobelny – Bezpieczeństwo IT na czasie czyli phising oraz inżynieria społeczna
 • Jan Komosa – Ataki socjotechniczne
 • Patrycja Tatara – Cyfrowa Gmina to dobry początek lepszej ochrony danych osobowych w samorządach
 • Adam Gałach – Wdrożenie procesu pomiaru skuteczności zabezpieczeń teleinformatycznych przy przetwarzaniu danych osobowych

ODO W FIRMIE

 • Agnieszka Zwierzyńska, Michał Chodkowski, Marta Dzienisz – COVID a RODO – największe problemy i wyzwania dla pracodawców w zakresie ochrony danych osobowych w czasie pandemii

PRAWO

 • Katarzyna Szczudlik – Nowe standardowe klauzule umowne jako podstawa transferu danych poza Europejski Obszar Gospodarczy – uwagi ogólne oraz problemy praktyczne
 • Aleksandra Gawron – Jak nie IOD, to kto?
 • Michał Kluska, Aleksandra Zomerska – Sprawa ID Finance Poland sp. z o.o. w likwidacji a odpowiedzialność administracyjna za naruszenie przepisów RODO
 • Daniel Trędkiewicz – Przetwarzanie numeru PESEL usługobiorców przez podmioty świadczące usługi drogą elektroniczną
 • Marcin Ziarkowski – Funkcjonowanie fanpage’ów podmiotów publicznych na portalach społecznościowych w kontekście przepisów dot. ochrony danych osobowych
 • Zuzanna Choińska, Olga Legat – Ochrona danych osobowych w chińskim systemie prawnym – najnowsze zmiany
 • Henryk Hoser – Omówienie najciekawszych kar Prezesa UODO i krajowych naruszeń RODO w 2021 roku
 • Witold Chomiczewski – Projekt ustawy o ochronie wolności słowa w internetowych serwisach społecznościowych. Najważniejsze zagadnienia
 • Dominika Tykwińska-Rutkowska – Realizacja obowiązku informacyjnego w ośrodkach medycznie wspomaganej prokreacji
 • Justyna Pergałowska – Jak ZUS chroni i narusza ochronę danych osobowych?
Magazyn ODO nr 20

Cena egzemplarza archiwalnego – 100.00 zł (w formie elektronicznej)

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

 • – Anna Matusiak-Wekiera, Krzysztof Bąk – Techniczne środki bezpieczeństwa na gruncie najnowszego orzecznictwa UODO
 • – Kamil Pakalski – Dane osobowe w dobie rosnącej cyfryzacji – prawno-technologiczne kwestie bezpieczeństwa
 • – Paweł Tobiczyk – Jak prowadzić i dokumentować analizę ryzyka zgodnie z RODO?

ODO W FIRMIE

 • – Monika Wieczorek – Przetwarzanie danych osobowych w postępowaniach antymobbingowych i antydyskryminacyjnych

PRAWO

 • – Olga Legat – Privacy by design – analiza pojęcia i inspiracje płynące z decyzji organów nadzorczych
 • – Piotr Czubaty – Biometria w szkole – RODO hamulcowym innowacji?
 • – Ewelina Kęciek – Najciekawsze decyzje i wyroki zagranicznych organów nadzorczych i sądów wydane na podstawie RODO w 2021 roku
 • – Sylwia Miezio – Udzielanie informacji o stanie zdrowia a RODO
 • – Izabela Kowalczuk-Pakuła, Izabela Tarłowska – O czym należy pamiętać w AdTech?
 • – Dominika Tykwińska-Rutkowska – Zakres przetwarzanych danych i środki zapewniające ich bezpieczeństwo w ośrodkach medycznie wspomaganej prokreacji
 • – Łukasz Pociecha – Kiedy podmiot przetwarzający może zostać uznany za administratora i ponosić odpowiedzialność za naruszenie przepisów RODO?
 • – Aneta Sieradzka – Zatwierdzone projekty kodeksów dla sektora medycznego
 • – Mateusz Jakubik – Zarządzanie zgodami na przetwarzanie danych – dobre praktyki i błędy
 • – Joanna Łukaszyk – Wielość administratorów danych osobowych w sądach – konsekwencje praktyczne
 • – Katarzyna Szczudlik – Nowe standardowe klauzule umowne jako podstawa transferu danych poza Europejski Obszar Gospodarczy – uwagi ogólne oraz problemy praktyczne, część druga
Magazyn ODO nr 21

Cena egzemplarza archiwalnego – 100.00 zł (w formie elektronicznej)

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

 • – Arwid Mednis – Dobre praktyki anonimizacji danych osobowych
 • – Olga Legat – Regularne testowanie środków bezpieczeństwa
 • – Justyna Głuchowska, Kamil Wojciechowski – Człowiek jako najsłabsze ogniwo a ochrona danych osobowych – dwugłos prawnika i bezpiecznika

PRAWO

 • – Anna Matusiak-Wekiera, Ewa Mońdziel – Rekordowa kara nałożona przez Prezesa UODO za naruszenie poufności przetwarzanych danych
 • – Joanna Łukaszyk – Prawnie uzasadniony interes jako podstawa przetwarzania danych osobowych w sądach
 • – Karolina Pikuła – Wnioski płynące ze sprawozdania z działalności PUODO w roku 2021
 • – Olga Legat – Transfer danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Czy wiemy już, jak to zrobić?
 • – Roksana Lejpamer, Aleksandra Halfar – Orzeczenia i stanowiska organów nadzoru dotyczące korzystania przez administratorów
  z Google Analytics
 • – Piotr Kalina – Wykazywanie zgodności w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych
 • – Henryk Hoser – Współadministrowanie – (nie)potrzebna instytucja?
 • – Przemysław Gruchała, Zuzanna Prandecka-Wale – Ochrona sygnalistów – polski projekt ustawy a zasady ochrony danych osobowych
 • – Piotr Liwszic – Wnioski z orzeczenia WSA w Warszawie uchylającego decyzję Prezesa UODO w zakresie obowiązku zawiadomienia osób o naruszeniu ochrony danych osobowych
 • – Piotr Wenski – Przetwarzanie danych osobowych w badaniach klinicznych
 • – Katarzyna Szczudlik – PIPL, CCPA a RODO – praktyczne zagadnienia zarządzania ochroną danych w międzynarodowych organizacjach
 • – Agnieszka Zwierzyńska – Płatność danymi osobowymi – nowe obowiązki przedsiębiorców po wejściu w życie Dyrektywy Omnibus
Magazyn ODO nr 22

Cena egzemplarza archiwalnego – 100.00 zł (w formie elektronicznej)

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

– Michał Jaworski – Chmura – o czym należy pamiętać?
– Justyna Pergałowska –Prezes UODO mówi: sprawdzam, czyli o weryfikacji przestrzegania przepisów dotyczących inspektora ochrony danych

PRAWO

– Joanna Łukaszyk – Sposób weryfikacji uprawnienia do weryfikacji tożsamości przez sądy
– Elżbieta Buczkowska, Marcin Trepka – Czy krajowy organ ochrony konkurencji ma kompetencje do stwierdzenie naruszanie RODO?
– Sandra Słowik – Sprawozdanie z działalności Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w roku 2021
– Przemysław Gruchała – Europejskie organy ochrony danych osobowych kontra Google – spór nie tylko o Google Analytics
– Monika Gierałtowska-Karpowicz, Marcin Cwener – Co wiemy o Europejskiej przestrzeni danych dotyczących zdrowia?
– Kamil Guzak – Narzędzie Cookiebot i problematyka legalności transferu danych użytkowników do USA
– Karolina Gałęzowska – Przetwarzanie danych osobowych w sektorze bankowym – wybrane problemy
– Maciej Borkowski – Podejście europejskich organów nadzorczych do zarządzania ryzykiem dla praw lub wolności osób fizycznych
– Piotr Liwszic – Przetwarzanie plików cookies i numeru IP, a przetwarzanie danych osobowych – wnioski z lipcowego orzeczenia WSA w Warszawie
– Ludmiła Łuczak, Katarzyna Wężyk – Zmiany w Kodeksie pracy – o czym pamiętać z perspektywy bezpieczeństwa informacji?
– Iwona Jarząbek – Prawo dostępu do danych realizowane w praktyce

Magazyn ODO nr 23

Cena egzemplarza archiwalnego – 100.00 zł (w formie elektronicznej)

Bezpieczeństwo danych

– Zarządzanie podatnościami w systemach informatycznych przetwarzających dane osobowe – Adama Gałach
– Wybrane prawne regulacje strategii cyberbezpieczeństwa europejskiego rynku cyfrowego – Tomasz Soczyński
– Ocena podmiotu przetwarzającego jako podstawa do powierzenia przetwarzania danych osobowych – Piotr Kawczyński
– Rosnąca liczba zgłoszeń naruszeń ochrony danych i nowe wyzwania dla administratorów spoza UE – Paulina Komorowska-Mrozik, Julia Olszewska

Prawo

– Odpowiedzialność host providera a ochrona danych osobowych – dr Wojciech Lamik
– Odpowiedzialność wspólników i byłych wspólników spółki cywilnej za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych – Maria Beroud–Mazur
– Transfer danych i środki uzupełniające narzędzia transferu – uwagi praktyczne – Leszek Sytniewski
– Kiedy procesor odpowie na gruncie RODO? – Olga Legat, Alicja Guzy
– Nowe standardowe klauzule umowne a praktyczne wyzwania dla międzynarodowych transferów danych – Daria Wojciechowska
– Ujawnienie tożsamości odbiorców danych – obowiązek czy wybór? – Robert Brodzik
– Transfer Impact Assessment – praktyczne aspekty przeprowadzania oceny skutków transferu danych – Szymon Sieniewicz, Sandra Słowik
– Wnioski płynące z kontroli sektorowych – Damian Bielecki
– Co dalej ze standardem TCF? Wnioski ze sprawy przeciwko IAB Europe – Natalia Nader
– Praca zdalna po nowelizacji kodeksu pracy – zagrożenia dla bezpieczeństwa informacji – Piotr Czubaty

Magazyn ODO nr 24

Cena egzemplarza archiwalnego – 100.00 zł (w formie elektronicznej)

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH
– Henryk Hoser – Błędy przy zgłaszaniu naruszeń ochrony danych osobowych
– Norbert Niewiadomski – Przetwarzanie danych osobowych w branży e-commerce
– Aleksandra Cisoń-Kurdziel – Przyszłość danych w świecie pędzącej technologii Generatywnej AI

PRAWO
– Ewa Knapińska – Prawo dostępu do danych – omówienie wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-154/21
– Piotr Liwszic – Zasada minimalizacji danych z punktu widzenia windykacji wierzytelności w najnowszym orzeczeniu Naczelnego Sądu Administracyjnego
– Ewelina Kęciek – Kryteria socjalne a rozwiązanie umowy o pracę
– Piotr Czubaty – Pięć lat RODO w HR – przegląd najważniejszych zmian
– Dagmara Adamczyk – Data Transfer Impact Assessment – czyli jak żyć w zgodzie z międzynarodowym przepływem danych?
– Leszek Sytniewski – Monitoring wizyjny a dane biometryczne
– Natalia Nader – Nowy standard IAB TCF 2.2. – czy jest rewolucją dla branży reklamowej online?
– Piotr Łochowski – Udostępnienie danych osobowych w działalności podmiotów świadczących usługę pośrednictwa danych – perspektywa RODO i Data Governance Act
– Agnieszka Rapcewicz – Google Fonts i RODO

Magazyn ODO nr 25

Cena egzemplarza archiwalnego – 100.00 zł (w formie elektronicznej)

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH
– Mateusz Jakubik – Wykorzystywanie prywatnego sprzętu do pracy, a kwestie ochrony danych osobowych
– Adam Gałach – Szyfrowanie danych osobowych
– Oskar Zacharski – ePrivacy – nowe wymogi dla administratorów danych
– Paweł Tobiczyk – Pseudonimizacja vs anonimizacja – uwagi na gruncie najnowszego orzecznictwa unijnego

PRAWO
– Damian Karwala – Decyzja Komisji w sprawie adekwatności Ram ochrony danych UE-USA
– Henryk Hoser – Błędy przy zawiadamianiu podmiotów danych o naruszeniu ochrony danych osobowych
– Aleksandra Kiełbratowska – Ochrona danych osobowych a monitoring wizyjny w zakładzie pracy
– Wojciech Kostka, Jacek Cieśliński – Skutki sprawy przeciwko Epic Games – dane dzieci w grach
– Paulina Komorowska-Mrozik, Julia Olszewska – Data Act – Akt w sprawie danych jako jeden z kluczowych filarów europejskiej strategii w zakresie danych
– Piotr Wenski – Zarządzanie ochroną danych osobowych w branży retail
– Olga Cabak, Milena Wilkowska – Sprawozdanie z działalności PUODO 2022 r. – wybrane aspekty
– Bartosz Pilc – Loteria promocyjna z perspektywy RODO – kto jest administratorem danych?
– Justyna Pergałowska – Rola biegłego w postępowaniach administracyjnych z zakresu ochrony danych osobowych w kontekście wyroku NSA w sprawie Morele.net

Magazyn ODO nr 26

Cena egzemplarza archiwalnego – 100.00 zł (w formie elektronicznej)

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH
– Małgorzata Czubernat – Prawo dostępu do danych w świetle zaktualizowanych wytycznych EROD oraz wybranego orzecznictwa TSUE
– Tomasz Lewandowski – Konflikt interesu w wyniku dysproporcji zadań pracownika sprawującego jednocześnie funkcję inspektora ochrony danych
– Monika Gierałtowska – Karpowicz – Weryfikacja podmiotu przetwarzającego – najczęstsze błędy administratorów
– Aleksandra Kiełbratowska – Praca zdalna a ochrona danych osobowych

PRAWO
– Piotr Liwszic – Trzy istotne wnioski z orzeczeń sądów administracyjnych z 2023 r. dotyczących RODO
– Piotr Kalina – RODO compliance w grupach kapitałowych
– Grzegorz Pobożniak – Przesłanki realizacji obowiązku notyfikacyjnego
– Piotr Czubaty – Rejestr czynności przetwarzania jako narzędzie audytowe
– Aleksandra Kiełbratowska – Ochrona danych osobowych w postępowaniu wyjaśniającym

– Bartosz Pilc – Loteria promocyjna z perspektywy RODO – dane podwyższonego ryzyka oraz zasada minimalizacji danych
– Małgorzata Skórska – Ułatwienia transferu danych do USA
– Henryk Hoser – Właściwie umiejscowienie inspektora ochrony danych w strukturze organizacji