Magazyn ODO nr 1
OPIS WYDANIA

Cena egzemplarza archiwalnego – 25.00 zł (w formie elektronicznej)

SPIS TREŚCI

WYWIAD
– Agata Kruczyk, Jędrzej Stępniowski: Powstaje kodeks ochrony danych osobowych w branży medycznej

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH
– Michał Jaworski, Sylwia Stefaniak: Ochrona danych osobowych w chmurze /4
– Jacek Czarnecki: Blockchain i ochrona danych osobowych /8
– Adam Kotarbiński: Zasady korzystania z telefonów służbowych w kontekście groźby wycieku danych /11

ODO W FIRMIE
– Konrad Gałaj-Emiliańczyk: Outsourcing ochrony danych osobowych w działaniach marketingowych i sprzedażowych /15
– Michał Kluska, Stanisław Kastory: Fakty i mity o RODO /17
– Paweł Ornoch: Etapy wdrożenia RODO w firmie /20

ODO W ADMINISTRACJI
– Aleksandra Piech, Michał Bagłaj: Wpływ RODO na zamówienia publiczne /23

PRAWO
– Marta Bargiel-Kaflik: Nowa definicja „odbiorcy danych” i jej wpływ na obowiązki administratorów danych osobowych /30
– Patrycja Kozik, Mirosław Gumularz: Prawne ograniczenia automatyzacji, czyli o profilowaniu w praktyce /33
– Marcin Cwener: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w RODO /41
– Artur Piechocki, Daniel Siciński: Pozycja i zadania ABI w świetle reformy ochrony danych osobowych /45
– Wioletta Kulińska: Zasada „privacy by design” /50
– Maciej Chodorowski: Prawo do przeniesienia danych osobowych /54
– Katarzyna Witkowska, Karolina Gawrych: Zarządzanie naruszeniami bezpieczeństwa według RODO /58

Magazyn ODO nr 2
OPIS WYDANIA

Cena egzemplarza archiwalnego – 25.00 zł (w formie elektronicznej)

SPIS TREŚCI

WYWIAD

 • Wdrożenie RODO wymaga podejścia projektowego – wywiad z dr Arwidem Mednisem (PwC Legal)

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

 • Przygotowanie do wdrożenia RODO od strony technologicznej – Andrzej Syta (Comparex)
 • Wiarygodny podmiot przetwarzający – Michał Jaworski (Microsoft)

ODO W FIRMIE

 • Inspektor ochrony danych (IOD), jako element struktury ochrony danych osobowych w organizacji – Tomasz Osiej (OmniModo)
 • Praktyczne aspekty stosowania ocen skutków dla ochrony danych – Artur Piechocki, Daniel Siciński (AP Law)
 • Nie tylko RODO – co z rozporządzeniem ePrivacy? – dr Marek Porzeżyński (Wierciński Kwieciński Baehr)
 • Privacy Shield – Tarcza Prywatności UE-USA – Tomasz Osiej (OmniModo)

ODO W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

 • Ochrona danych osobowych pracowników sektora publicznego – Dominika Dörre-Kolasa (Kancelaria Raczkowski Paruch)

PRAWO

 • Zasięg przestrzenny zastosowania RODO – Michał Chodorek, Marek Świerczyński (kancelaria Kieszkowska Rutkowska Kolasiński)
 • O (nie)zdolności oddziału do posiadania statusu administratora danych osobowych – Małgorzata Kurowska (Maruta Wachta)
 • Czy możliwa jest „zapłata” danymi osobowymi – dr Mirosław Gumularz, Patrycja Kozik (GKK Gumularz Kozieł Kozik)
 • Przetwarzanie danych biometrycznych pracowników w zgodzie z RODO oraz projektem ustawy o ochronie danych osobowych – Marcin Gabryszak, Piotr Borkowski (kancelaria Pałucki Trusiński Prawo i Podatki)
 • Praktyczne aspekty prawa do bycia zapomnianym w RODO – Leszek Sytniewski
 • Obowiązki informacyjne w RODO – Marcin Cwener (Maruta Wachta)
 • Odpowiedzialność cywilnoprawna za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych w świetle RODO oraz projektu ustawy o ochronie danych osobowych – Michał Chodorek, Marek Świerczyński (kancelaria Kieszkowska Rutkowska Kolasiński)
Magazyn ODO nr 3
OPIS WYDANIA

Cena egzemplarza archiwalnego – 25.00 zł (w formie elektronicznej)

SPIS TREŚCI

WYWIAD

 • dr Bogdan Fischer – Wyłączenie niektórych obowiązków RODO względem MŚP jest nieuzasadnione /2

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

 • Witold Jarzyński – Polski Kongres Prawa Ochrony Danych Osobowych /4
 • Bartosz Kochanowski – Przygotowanie do spełnienia wymagań RODO z wykorzystaniem Robotic Process Automation (RPA) /6
 • Marcin Jastrzębski – Narzędzia open source wspierające monitorowanie i obsługę incydentów bezpieczeństwa dla rozwiązań IT /9

ODO W FIRMIE

 • Patrycja Kozik, dr Mirosław Gumularz – Rekrutacje w agencjach pracy tymczasowej – zarys problemów /12
 • Tomasz Izydorczyk – Kompetencje Inspektora Ochrony Danych /18

PRAWO

 • Artur Piechocki, Daniel Siciński – Czy powinniśmy obawiać się kar pieniężnych w RODO? /22
 • Paweł Barta, dr Paweł Litwiński – O tzw. „wymuszaniu” zgody na przetwarzanie danych osobowych /30
 • Barbara Trabszys – Ograniczenie obowiązków wynikających z RODO względem sektora MŚP /37
 • Maciej Chodorowski – Czy zgoda na przetwarzanie danych osobowych może się „przeterminować”? /43
 • Agnieszka Mencel, Jakub Kowal – Udostępnienie danych a powierzenie przetwarzania – jak w praktyce przekazywać dane osobowe? /46
 • Marcin Cwener – Prawo do przenoszenia danych – wątpliwości praktyczne /51
 • Barbara Gubernat – Odpowiedzi egzaminacyjne jako dane osobowe – wyrok TSUE w sprawie C-434/16 Nowak /54
 • Tomasz Osiej – RODO z punktu widzenia podmiotu przetwarzającego /58
 • Patrycja Kozik, dr Mirosław Gumularz – Współadministrowanie – praktyczne problemy /61
Magazyn ODO nr 4
OPIS WYDANIA

Cena egzemplarza archiwalnego – 25.00 zł (w formie elektronicznej)

SPIS TREŚCI

WYWIAD

 • Paweł Litwiński – RODO nie jest łatwe /2

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

 • Witold Jarzyński – Podejście oparte na ryzyku /4

ODO W FIRMIE

 • Agnieszka Mencel, Jakub Kowal – RODO-trolling – czym jest i jak sobie z nim radzić? /8
 • Szymon Dyrlaga – RODO w email marketingu /13
 • Monika Sobczyk – Co Inspektor Ochrony Danych powinien wiedzieć o organizacji? /16

ODO W ADMINISTRAC JI

 • Michał Długosz – Ochrona danych osobowych w sądzie – problem wokandy /19
 • Karol Kozieł – Praktyczne problemy dotyczące ochrony danych osobowych w świetle wytycznych UZP /22

PRAWO

 • Dominika Dörre-Kolasa – Monitoring a ochrona danych osobowych pracowników /27
 • Marcin Cwener, Katarzyna Morawska – Konkurs zgodny z RODO /36
 • Artur Piechocki, Daniel Siciński – Relacja nowej ustawy o ochronie danych osobowych do RODO /40
 • Piotr Liwszic – Uprawnienia naprawcze organu nadzorczego /45
 • Katarzyna Zakrzewska – Status Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych /49
 • Monika Zwolińska – Jak tworzyć rejestr czynności przetwarzania? /55
Magazyn ODO nr 5
OPIS WYDANIA

Cena egzemplarza archiwalnego – 25.00 zł (w formie elektronicznej)

SPIS TREŚCI

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

 • Tomasz Proć – Chatboty a RODO /2
 • Kinga Palińska – Phishing i inne nadużycia związane z RODO /5
 • Paweł Ornoch – Integracja RODO z innymi procesami bezpieczeństwa informacji /10

ABSURDY RODO

 • Tomasz Osiej – RODO-absurdy cz. 1 /13

ODO W FIRMIE

 • Grzegorz Rutkowski – Udostępnianie danych pracowników – kiedy (nie) należy zawierać umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych? /17

ODO W ADMINISTRACJI

 • Witold Jarzyński – Dostęp do informacji publicznej a RODO /22

PRAWO

 • Ewa Podgórska-Rakiel – Związki zawodowe wobec RODO /24
 • Artur Piechocki, Daniel Siciński – Prawnie uzasadniony interes jako podstawa przetwarzania danych osobowych /31
 • Maciej Gawroński – Fanpage na Facebooku a ochrona danych osobowych – wyrok TSUE w sprawie C‑210/16 /37
 • Hanna Markiewicz – O nadmiernej popularności umów powierzenia przetwarzania danych, czyli jak właściwie uregulować relację biznesową z usługodawcą? /42
 • Katarzyna Morawska, Marcin Cwener – Analiza wykazu czynności wymagających przeprowadzenia oceny skutków przetwarzania danych /48
 • Tomasz Osiej – Monitoring – próba regulacji prawnej /54
 • Patrycja Kozik, Mirosław Gumularz – Marketing elektroniczny i telefoniczny w RODO i przepisach wdrażających /58
Magazyn ODO nr 6
OPIS WYDANIA

Cena egzemplarza archiwalnego – 25.00 zł (w formie elektronicznej)

SPIS TREŚCI

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

 • Marcin Serafin – Proces utrzymania zgodności z RODO /3
 • Maciej Chodorowski – Przegląd pierwszych kar nałożonych pod rządami RODO /6
 • Karol Kozieł – Sposoby ustalania opłat za realizację praw podmiotów danych /8
 • Sylwia Stefaniak, Halszka Suszek-Borowska – Sztuczna inteligencja a ochrona danych osobowych /14
 • Łukasz Kundziewicz – Obsługa żądań z perspektywy IT /19
 • Maciej Wlazło – Zgłaszanie naruszenia ochrony danych przez procesora administratorowi danych – aspekty praktyczne /23

ABSURDY RODO

 • Tomasz Osiej – RODO-absurdy cz. 2 /27

ODO W FIRMIE

 • Agnieszka Krzyżak – Lista kontrolna umowy powierzenia przetwarzania /30
 • Witold Chomiczewski – RODO, a nowoczesny marketing internetowy. Jak to pogodzić? /33
 • Marcin Cwener, Monika Gierałtowska-Karpowicz, Małgorzata Kurowska – Powierzenie przetwarzania danych osobowych w praktyce biznesowej /38

PRAWO

 • Marcin Chołuj – Kilka uwag o współadministrowaniu /43
 • Aleksandra Czarnecka, Veronika Stawiarczyk – Przestępstwa krajowe a dostęp do danych osobowych – wyrok TSUE w sprawie C‑207/16 /46
 • Damian Karwala, Anna Szczygieł – Podejście warstwowe sposobem na realizację obowiązku informacyjnego /49
 • Dominika Dörre-Kolasa – Przetwarzanie danych osobowych osoby ubiegającej się o zatrudnienie w świetle Poradnika UODO dla pracodawców /53
 • Katarzyna Midor-Saduś – Granice marketingu po sprzeciwie klienta /58
 • Agnieszka Mencel, Jakub Kowal – Zgoda na przetwarzanie danych jako oświadczenie woli /62

 

Magazyn ODO nr 7
OPIS WYDANIA

Cena egzemplarza archiwalnego – 25.00 zł (w formie elektronicznej)

SPIS TREŚCI

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

 • UODO nałożyło pierwszą w Polsce karę pieniężną /3
 • Katarzyna Szczypińska – Zarządzanie naruszeniami – plan działania /5
 • Daria Worgut-Jagnieża – Realizacja praw podmiotów danych w praktyce /10
 • Paweł Markiewicz – Ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa a RODO /14

ABSURDY RODO

 • Tomasz Osiej – RODO-absurdy cz.3 /18

ODO w firmie

 • Małgorzata Sułkowska – IOD na rynku pracy. Wynagrodzenia, trendy i wyzwania /21
 • Agnieszka Wiercińska-Krużewska, Karolina Miksa – Dane osobowe w badaniu due diligence /24
 • Paweł Mielniczek – Privacy by design – usługa uwzględnienia zgodności z RODO już w fazie projektowania /29
 • Maciej Chodorowski – CNIL nałożył karę w wysokości 50 mln euro na Google /31
 • Agnieszka Mencel – PPK oraz PPE z perspektywy RODO /34

PRAWO

 • Tomasz Osiej, Magdalena Łapaj – Przetwarzanie danych osobowych w grupie przedsiębiorstw – kiedy i na jakich zasadach? /38
 • Witold Chomiczewski – Obowiązki informacyjne portalu internetowego /42
 • Adrianna Michałowicz, Dominik Lubasz – Status prawny adwokatów i radców prawnych w świetle przepisów RODO /45
 • Agnieszka Krzyżak – Współadministrowanie a działanie w porozumieniu /51
 • Marcin Cwener, Paweł Tobiczyk – Kontrola PUODO a przepisy prawa przedsiębiorców /54
 • Krzysztof Piekarski – Profilowanie w organizacji na przykładzie testów psychometrycznych – problemy prawne i praktyczne
  rozwiązania /57
 • Dominika Dörre-Kolasa, Adrian Szutkiewicz – Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych – z perspektywy pierwszej decyzji PUODO nakładającej karę za niewykonanie obowiązku informacyjnego /61
Magazyn ODO nr 8
OPIS WYDANIA

Cena egzemplarza archiwalnego – 49.00 zł (w formie elektronicznej)

SPIS TREŚCI

ABSURDY RODO

 • Tomasz Osiej – Absurdy rok po RODO /2

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

 • Maciej Wlazło – Zespół Inspektora Ochrony Danych /5
 • Dominik Lubasz, Adrianna Michałowicz – Przetwarzanie danych osobowych w systemach zbudowanych w oparciu o mechanizmy sztucznej inteligencji /9
 • Paweł Litwiński – Kara – komentarz do decyzji o nałożeniu kary finansowanej na spółkę Bisnode /13

ODO W FIRMIE

 • Adriana Zdanowicz-Leśniak, Damian Karwala – Przetwarzanie danych osobowych w grupie przedsiębiorstw – kwestie wybrane /18
 • Daria Worgut-Jagnieża – Świadomość pracownika jako klucz do utrzymania zgodności z RODO /24

PRAWO

 • Monika Gierałtowska-Karpowicz, Marcin Cwener – Zasady ustalania wymiaru kar w oparciu o materiały przygotowane przez PUODO /28
 • Olga Legat, Maciej Ciszkiewicz – Obowiązki z zakresu danych osobowych w kontekście zmian w spółkach /33
 • Agnieszka Mencel, Szymon Sieniewicz – Analiza wybranych decyzji PUODO wydanych w pierwszym roku stosowania RODO /38
 • Leszek Sytniewski – Telemarketing – słuszność zakazu pozyskania zgody na marketing w trakcie rozmowy /44
 • Agnieszka Wiercińska-Krużewska, Karolina Miksa – Geolokalizacja samochodów służbowych /48
 • Paweł Sych – Zmiany z 4 maja 2019 r. do kodeksu pracy i ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych w zakresie przetwarzania danych osobowych pracowników /53
 • Małgorzata Kurowska, Tomasz Proć – Czy świadczenie usług kolokacji wymaga zawarcia umowy powierzenia? /58
 • Tomasz Ptak – Zmiany dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych w ogólnym postępowaniu administracyjnym po 4 maja 2019 r /62
 • Jakub Płodzich – „Przepisy wprowadzające RODO” wprowadzone! /67