Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz (+ półroczny dostęp do aktualizowanej wersji elektronicznej)

Celem komentarza jest praktyczne omówienie przepisów nowej ustawy o ochronie danych osobowych, wdrażającej do polskiego porządku prawnego regulacje Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).

Celem Autorów jest prezentacja regulacji krajowej w kontekście RODO (część komentarza wyjaśnia m.in. istotne dla praktyki problemy na styku prawa krajowego i UE m.in.: jak interpretować ustawę wdrażającą w świetle RODO).


Pierwszy na rynku komentarz do ustawy o ochronie danych osobowych, wdrażającej przepisy RODO!