RODZAJE PRENUMERATY:

1. Drukowana (roczna) – 380 zł + 8% VAT

2. Drukowana (roczna) + elektroniczna – 480 zł + 8% VAT


SPOSÓB ZAMÓWIENIA:

Prenumeratę kwartalnika pn. „Magazyn ODO” (ISSN 2544-4085) można zamówić:

 • telefonicznie (tel. 535 538 934),
 • email (biuro@mustreadmedia.pl)
 • lub wypełniając poniższy formularz elektroniczny.


ZASADY PRENUMERATY:

 • Koszty przesyłki za cały okres prenumeraty (50 zł)
 • Prenumerata jest odnawialna. Po zakończeniu okresu prenumeraty jest ona automatycznie przedłużana na kolejny okres, do momentu rezygnacji. Rezygnacja musi być złożona najpóźniej na 30 dni przed końcem okresu prenumeraty. Jeżeli nie chcą Państwo automatycznie odnawiać prenumeraty prosimy o wpisanie odpowiedniej adnotacji przy zamówieniu.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

 • Administratorem danych osobowych jest Witold Jarzyński z siedzibą w Warszawie przy ul. Jugosłowiańskiej 15b/40 (działający pod firmą: MRM Witold Jarzyński). Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu dostawy prenumeraty Magazyn ODO oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych (marketing bezpośredni swoich towarów i usług). W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą mailową/zgody na kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego dane osobowe będą przetwarzane także w tym celu.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 • Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę (wysyłając żądanie na adres e-mail: biuro@mustreadmedia.pl). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

FORMULARZ ZAMÓWIENIA PRENUMERATY:

  Dane zamawiającego
  Dane kontaktowe
  Rodzaj prenumeraty

  OŚWIADCZENIA

  Upoważniam Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.*

  Wyrażam zgodę na przesyłanie przez MRM Witold Jarzyński informacji handlowych na podany przez ze mnie adres e-mail.

  Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny (na podany nr telefonu) przez MRM Witold Jarzyński w celu marketingu bezpośredniego.

  Akceptuję zasady prenumeraty: *

  • Cena prenumeraty nie zawiera kosztów przesyłki. Koszty przesyłki przy prenumeracie rocznej wynoszą 50 zł.

  • Prenumerata jest odnawialna. Po zakończeniu okresu prenumeraty jest ona automatycznie przedłużana na kolejny okres, do momentu pisemnej rezygnacji. Rezygnacja musi być złożona najpóźniej na 30 dni przed końcem okresu prenumeraty.

  * - pole obowiązkowe
  ** - pole nie jest wymagane przy zamówieniach składanych przez osoby prywatne