BEZPIECZEŃSTWO DANYCH
– Mateusz Jakubik – Wykorzystywanie prywatnego sprzętu do pracy, a kwestie ochrony danych osobowych
– Adam Gałach – Szyfrowanie danych osobowych
– Oskar Zacharski – ePrivacy – nowe wymogi dla administratorów danych
– Paweł Tobiczyk – Pseudonimizacja vs anonimizacja – uwagi na gruncie najnowszego orzecznictwa unijnego

PRAWO
– Damian Karwala – Decyzja Komisji w sprawie adekwatności Ram ochrony danych UE-USA
– Henryk Hoser – Błędy przy zawiadamianiu podmiotów danych o naruszeniu ochrony danych osobowych
– Aleksandra Kiełbratowska – Ochrona danych osobowych a monitoring wizyjny w zakładzie pracy
– Wojciech Kostka, Jacek Cieśliński – Skutki sprawy przeciwko Epic Games – dane dzieci w grach
– Paulina Komorowska-Mrozik, Julia Olszewska – Data Act – Akt w sprawie danych jako jeden z kluczowych filarów europejskiej strategii w zakresie danych
– Piotr Wenski – Zarządzanie ochroną danych osobowych w branży retail
– Olga Cabak, Milena Wilkowska – Sprawozdanie z działalności PUODO 2022 r. – wybrane aspekty
– Bartosz Pilc – Loteria promocyjna z perspektywy RODO – kto jest administratorem danych?
– Justyna Pergałowska – Rola biegłego w postępowaniach administracyjnych z zakresu ochrony danych osobowych w kontekście wyroku NSA w sprawie Morele.net