BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w świetle rozwoju AI (dr Rafał Rybicki, Krzysztof Dzioba)
Popularne metodyki oceny naruszeń w świetle decyzji PUODO (Ewa Kuczyńska)
– Budowanie kultury ochrony danych (Aleksandra Cisoń-Kurdziel)
– Soft law w europejskiej ochronie danych osobowych (Paulina Wirska)
– Cyberbezpieczeństwo w dobie sztucznej inteligencji (dr Marek Porzeżyński)
– Systemy typu DLP a ochrona danych osobowych (Mateusz Jakubik, Rafał Prabucki)


PRAWO
– Prawo dostępu do danych osobowych – jak w praktyce prawidłowo zrealizować żądanie podmiotu danych? (Adrianna Żyrek)
– Zasady nakładania administracyjnych kar finansowych przez organy nadzorcze (Natalia Nader)
– Badania satysfakcji klienta a przetwarzanie danych do celów marketingowych (Bartosz Pilc)
– Audyty podmiotów przetwarzających przed rozpoczęciem i w trakcie współpracy (Aleksandra Urbanowicz)
Odszkodowanie na gruncie RODO w świetle najnowszego orzecznictwa TSUE (Roksana Lejpamer, Aleksandra Halfar)
– Sprzeciw na przetwarzanie danych osobowych w praktyce (Henryk Hoser)
– Wykorzystanie narzędzi do marketingu online w świetle ochrony danych osobowych (Mateusz Kryściak)
– Ochrona danych osobowych w Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (Aleksandra Kiełbratowska)

– Zawiadamianie o naruszeniu danych a tajemnica zawodowa adwokata i radcy prawnego – luka prawna? (Mateusz Borkiewicz, Agata Jałowiecka)
– Kodeks postępowania jako podstawa transferu danych (Alicja Guzy)
– Dyrektywa NIS2 – kluczowe aspekty (Paulina Komorowska-Mrozik)