BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

 • Anna Matusiak-Wekiera, Krzysztof Bąk – Techniczne środki bezpieczeństwa na gruncie najnowszego orzecznictwa UODO
 • Kamil Pakalski – Dane osobowe w dobie rosnącej cyfryzacji – prawno-technologiczne kwestie bezpieczeństwa
 • Paweł Tobiczyk – Jak prowadzić i dokumentować analizę ryzyka zgodnie z RODO?

ODO W FIRMIE

 • Monika Wieczorek – Przetwarzanie danych osobowych w postępowaniach antymobbingowych i antydyskryminacyjnych

PRAWO

 • Olga Legat – Privacy by design – analiza pojęcia i inspiracje płynące z decyzji organów nadzorczych
 • Piotr Czubaty – Biometria w szkole – RODO hamulcowym innowacji?
 • Ewelina Kęciek – Najciekawsze decyzje i wyroki zagranicznych organów nadzorczych i sądów wydane na podstawie RODO w 2021 roku
 • Sylwia Miezio – Udzielanie informacji o stanie zdrowia a RODO
 • Izabela Kowalczuk-Pakuła, Izabela Tarłowska – O czym należy pamiętać w AdTech?
 • Dominika Tykwińska-Rutkowska – Zakres przetwarzanych danych i środki zapewniające ich bezpieczeństwo w ośrodkach medycznie wspomaganej prokreacji
 • Łukasz Pociecha – Kiedy podmiot przetwarzający może zostać uznany za administratora i ponosić odpowiedzialność za naruszenie przepisów RODO?
 • Aneta Sieradzka – Zatwierdzone projekty kodeksów dla sektora medycznego
 • Mateusz Jakubik – Zarządzanie zgodami na przetwarzanie danych – dobre praktyki i błędy
 • Joanna Łukaszyk – Wielość administratorów danych osobowych w sądach – konsekwencje praktyczne
 • Katarzyna Szczudlik – Nowe standardowe klauzule umowne jako podstawa transferu danych poza Europejski Obszar Gospodarczy – uwagi ogólne oraz problemy praktyczne, część druga