BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

 • Magdalena Kogut-Czarkowska – Zmiana rozkładu jazdy – transfery danych po nowemu
 • Maciej Jakubowski – Sztuczna inteligencja a ochrona danych osobowych w kontekście projektu rozporządzenia w sprawie sztucznej inteligencji (Al Act)
 • Katarzyna Szczudlik – Ochrona danych, w tym danych osobowych, w procesie migracji do chmury obliczeniowej i przetwarzania informacji w chmurze obliczeniowej cz.2
 • Maciej Łukaszewicz – Incydenty – analiza i ocena wagi naruszeń w praktyce

ODO W FIRMIE

 • Katarzyna Serwatka, Katarzyna Wężyk – Dane o szczepieniach pracowników – czy pracodawca może je przetwarzać i na jakie potrzeby?
 • Michalina Kaczmarczyk – Ochrona danych osobowych w HR – wybrane błędy i dobre praktyki
 • Aleksandra Kiełbratowska – Status agencji doradztwa personalnego w kontekście ochrony danych osobowych

PRAWO

 • Maciej Jakubowski – (Nie)Spójne stosowanie RODO – analiza działań organów nadzorczych
 • Michał Rygiel – (Samo)spis powszechny
 • Maciej Bednarek – Projekt unijnego rozporządzenia o e-prywatności. Zmiany w marketingu elektronicznych i ochrona metadanych
 • Aleksandra Jarkiewicz – Zarządzanie zgodami na przetwarzanie danych, czyli jak prawidłowo dokumentować uzyskane oświadczenia woli?
 • Mikołaj Ostoja-Ciemny – Najciekawsze kary i decyzje zagranicznych organów nadzoru ostatnich miesięcy – wnioski praktyczne
 • Adrianna Michałowicz – Kilka refleksji na temat decyzji PUODO w sprawie przetwarzania danych osobowych Burmistrza Aleksandrowa Kujawskiego
 • Jan Byrski, Henryk Hoser – Marketing internetowy a RODO – błędy i dobre praktyki
 • Piotr Liwszic – Wnioski z wyroku WSA uchylającego decyzję Prezesa UODO w przedmiocie przetwarzania danych biometrycznych dzieci 
 • Monika Susałko – Test równowagi dla przesłanki prawnie uzasadnionego interesu administratora lub osoby trzeciej