BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

 • Anna Dmochowska – Cyberbezpieczeństwo w domu i firmie
 • Przemysław Zegarek – Sztuczna inteligencja po polsku
 • Katarzyna Szczudlik – Ochrona danych, w tym danych osobowych, w procesie migracji do chmury obliczeniowej i przetwarzania informacji w chmurze obliczeniowej – wymagania regulacyjne i aspekty praktyczne wdrożeń cz.1

ODO W FIRMIE

 • Paulina Zawadzka – Filipczyk – Nowe uprawnienia ZUS a zasady przetwarzania danych osobowych
 • Małgorzata Topyła – Dane osobowe sygnalistów w procedurach whistleblowingowych
 • Wojciech Wołoszyk, Małgorzata Michałowska – Niedopuszczalność przekazywania danych osobowych dotyczących pracowników wykonawcy oraz podwykonawców, zamawiającym publicznym na podstawie art. 15r ust.1 ustawy o COVID-19

PRAWO

 • Monika Gierałtowska-Karpowicz, Marcin Cwener – Odpowiedzialność IOD w świetle decyzji PUODO w sprawie SGGW
 • Dominika Nowak – Sąd administracyjny po raz pierwszy zakwalifikował podmiot przetwarzający jako administratora na potrzeby określenia odpowiedzialności – konsekwencje w praktyce
 • Michał Kluska – Decyzja o zgłoszeniu naruszenia do UODO w świetle ostatnich decyzji organu
 • Krzysztof Bąk, Anna Matusiak-Wekiera – Decyzje Prezesa UODO – grudzień 2020 r./ styczeń 2021 r.
 • Andrzej Boboli, Bartosz Kolarz – Przetwarzanie danych osobowych w grach mobilnych
 • Sara Synowiec – SPAM – irytująca wiadomość czy wykroczenie w kontekście ochrony danych osobowych?
 • Olga Legat – Czy numer księgi wieczystej jest daną osobową?
 • Marcin Zadrożny – Czy warto nie współpracować z Prezes UODO? Nie! Warto się przygotować do kontroli
 • Sylwia Miezio – UODO puka do drzwi – i co dalej?
 • GDPR.PL – Surowa kara dla administratora aplikacji społecznościowej