BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

 • Maciej Wlazło – Plan postępowania z naruszeniami bezpieczeństwa wewnątrz organizacji /2
 • Gabriela Bar, Rafał Skibicki – Mieszane zbiory danych (osobowych i nieosobowych) /7
 • Konrad Gałaj-Emiliańczyk – Kontrola dostępu do obszaru przetwarzania danych osobowych /14

ODO w FIRMIE

 • Paweł Sych – Profilowanie w kontekście stosunków pracy, czyli czy komputery mogą zastąpić działy HR /18
 • Katarzyna Kmiecicka – Agencja pracy tymczasowej a RODO /22
 • Michał Komarnicki – RODO – 7 najczęstszych błędów przy organizacji konkursu na portalach społecznościowych /26
 • Paweł Sych – Kontrole trzeźwości pracowników /31

PRAWO

 • Tomasz Proć – FaceAppkontrowersje w zakresie ochrony danych /35
 • Konrad Gałaj-Emiliańczyk – Rozpowszechnianie wizerunku osób zgodnie z RODO /38
 • Daria Sieradzka, Krzysztof Piekarski – Odpowiedzialność karna za utrudnianie i udaremnianie prowadzenia kontroli
  na gruncie ustawy o ochronie danych osobowych /42
 • Olga Legat, Maciej Ciszkiewicz – Przetwarzanie danych osobowych w ramach badań due diligence /47
 • Agnieszka Ferens-Sosnowska – Formularze kontaktowe a RODO /53
 • Iwona Jarząbek – Czy i jaką odpowiedzialność może ponieść Inspektor Ochrony Danych? /59
 • Katarzyna Chylińska – Sprawa British Airways – realna kara czy wyłącznie spekulacje? /65
 • Michał Sztąberek, Olga Skotnicka – Przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora danych /68
 • Tomasz Osiej – Certyfikacja w ochronie danych osobowych /74