BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

 • Adam Gałach – Wdrożenie procesu pomiaru skuteczności zabezpieczeń teleinformatycznych przy przetwarzaniu danych osobowych
 • Michał Grobelny – Bezpieczeństwo IT na czasie czyli phising oraz inżynieria społeczna
 • Jan Komosa – Ataki socjotechniczne
 • Patrycja Tatara – Cyfrowa Gmina to dobry początek lepszej ochrony danych osobowych w samorządach

ODO W FIRMIE

 • Agnieszka Zwierzyńska, Michał Chodkowski, Marta Dzienisz – COVID a RODO – największe problemy i wyzwania dla pracodawców w zakresie ochrony danych osobowych w czasie pandemii

PRAWO

 • Katarzyna Szczudlik – Nowe standardowe klauzule umowne jako podstawa transferu danych poza Europejski Obszar Gospodarczy – uwagi ogólne oraz problemy praktyczne
 • Aleksandra Gawron – Jak nie IOD, to kto?
 • Michał Kluska, Aleksandra Zomerska – Sprawa ID Finance Poland sp. z o.o. w likwidacji a odpowiedzialność administracyjna za naruszenie przepisów RODO
 • Daniel Trędkiewicz – Przetwarzanie numeru PESEL usługobiorców przez podmioty świadczące usługi drogą elektroniczną
 • Marcin Ziarkowski – Funkcjonowanie fanpage’ów podmiotów publicznych na portalach społecznościowych w kontekście przepisów dot. ochrony danych osobowych
 • Zuzanna Choińska, Olga Legat – Ochrona danych osobowych w chińskim systemie prawnym – najnowsze zmiany
 • Henryk Hoser – Omówienie najciekawszych kar Prezesa UODO i krajowych naruszeń RODO w 2021 roku
 • Witold Chomiczewski – Projekt ustawy o ochronie wolności słowa w internetowych serwisach społecznościowych. Najważniejsze zagadnienia
 • Dominika Tykwińska-Rutkowska – Realizacja obowiązku informacyjnego w ośrodkach medycznie wspomaganej prokreacji
 • Justyna Pergałowska – Jak ZUS chroni i narusza ochronę danych osobowych?