BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

 • Michał Jaworski – Chmura – o czym należy pamiętać?
 • Justyna Pergałowska – Prezes UODO mówi: sprawdzam, czyli o weryfikacji przestrzegania przepisów dotyczących inspektora ochrony danych

PRAWO

 • Joanna Łukaszyk – Sposób weryfikacji uprawnienia do weryfikacji tożsamości przez sądy
 • Elżbieta Buczkowska, Marcin Trepka – Czy krajowy organ ochrony konkurencji ma kompetencje do stwierdzenie naruszanie RODO?
 • Sandra Słowik – Sprawozdanie z działalności Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w roku 2021
 • Przemysław Gruchała – Europejskie organy ochrony danych osobowych kontra Google – spór nie tylko o Google Analytics
 • Monika Gierałtowska-Karpowicz, Marcin Cwener – Co wiemy o Europejskiej przestrzeni danych dotyczących zdrowia?
 • Kamil Guzak – Narzędzie Cookiebot i problematyka legalności transferu danych użytkowników do USA
 • Karolina Gałęzowska – Przetwarzanie danych osobowych w sektorze bankowym – wybrane problemy
 • Maciej Borkowski – Podejście europejskich organów nadzorczych do zarządzania ryzykiem dla praw lub wolności osób fizycznych
 • Piotr Liwszic – Przetwarzanie plików cookies i numeru IP, a przetwarzanie danych osobowych – wnioski z lipcowego orzeczenia WSA w Warszawie
 • Ludmiła Łuczak, Katarzyna Wężyk – Zmiany w Kodeksie pracy – o czym pamiętać z perspektywy bezpieczeństwa informacji?
 • Iwona Jarząbek – Prawo dostępu do danych realizowane w praktyce