Inspektor Ochrony Danych – Praktyczny poradnik dla osób pełniących funkcję Inspektora Ochrony Danych

Książka stanowi praktyczny poradnik dla osób pełniących funkcję Inspektora Ochrony Danych (IOD, dawnych ABI) oraz dla tych wszystkich, którzy zostaną powołani na tę funkcję. Zawiera liczne i praktyczne odesłania do przepisów nie tylko ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), ale także do ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Ponadto książka odsyła do licznego orzecznictwa krajowego oraz europejskiego, jak również do zróżnicowanych poglądów doktryny. W publikacji czytelnik odnajdzie najważniejsze wnioski płynące z aktualnych wytycznych grupy roboczej art. 29, które leżą u podstaw prawidłowych procedur z zakresu ochrony danych. W rozdziale dotyczącym wprowadzenia do ochrony danych osobowych Autor w sposób zwięzły przedstawia najważniejsze zagadnienia systemu ochrony danych z uwzględnieniem zasad dotyczących przetwarzania danych, praw osób, których dane dotyczą, środków ochrony prawnej. Następny rozdział wskazuję na trzy etapy działania administrator danych, a więc poruszono kwestie związane z wyznaczeniem inspektora ochrony danych, jego statusem oraz zadaniami. Główny punkt publikacji stanowi rozdział poświęcony praktycznemu wykonywaniu zadań Inspektora Ochrony Danych w zakresie procesów przetwarzania danych oraz działań, które musi podjąć Administrator Danych. Publikację zamyka suplement zawierający wzory dokumentów przydatnych w pracy Inspektora.

Książa do nabycia w przedsprzedaży w naszej księgarnii.